Mangaka-san to Assistant Wiki
Advertisement

Kiritokatklian Kiritokatklian 3 February 2015
1

Episode 12 Discussion

What's your opinion about Episode 12?

Read Full Post
Kiritokatklian Kiritokatklian 3 February 2015
1

Endless Panties

What's your opinion about the ending theme Endless Panties?

Read Full Post
Kiritokatklian Kiritokatklian 3 February 2015
1

What's your opinion about a Season 2??

Do you want a season 2 of the anime?

Read Full Post

Advertisement